Szkoła współpracy

• Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.
• Szkoła Współpracy oznacza także to, że na co dzień rodzice i uczniowie mają wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują.

Drodzy Państwo !
W ramach projektu „ Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, w którym uczestniczy nasza szkoła, zapraszamy Wszystkich Rodziców, Opiekunów do wzięcia udziału w organizowanej Debacie na temat: „Współpraca w naszej szkole”.

Debata odbędzie się w Gimnazjum w Świerzawie w dniu 31 marca 2014 roku o godzinie 15.30
Orientacyjny czas trwania debaty: 1h 30 minut

Temat debaty: Co powinno się zmienić, aby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej szkole”?

Scenariusz Debaty
Celem debaty będzie przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy ?
Jak wygląda współpraca w naszej szkole – tzn. jak przedstawiają się relacje między trzema grupami: uczniów, rodziców, nauczycieli ?
W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę, tzn.: czy mamy jakikolwiek wpływ na jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp. ?
Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów w związku z tym – oczekujemy?
Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? Inaczej co nas w szkole np.: irytuje, przeszkadza, drażni …
Co należałoby w pierwszej kolejności zmienić, poprawić, itp.?

 Debata
• Wspólne otwarcie tzw. „skrzynki pomysłów szkoły współpracy”, odczytanie wszystkich złożonych w niej propozycji.
• „BURZA MÓZGÓW” – każdy uczestnik debaty zgłasza wszystko, co mu przyjdzie do głowy na temat: „Co powinno się zmienić w naszej szkole, żeby poszczególne grupy chciały się włączyć/angażować we wspólne działania na rzecz szkoły”.
• Dyskusja, wymiana konstruktywnych poglądów, opinii, wspólne refleksje
• Zebranie konkretnych pomysłów/informacji od uczestników debaty, wspólna ich analiza i obiektywna ocena …
• PODSUMOWANIE – sporządzenie notatki z przebiegu debaty, a w niej wnioski, uwagi i rekomendacje.

Masz pomysł na polepszenie działania naszej szkoły …???

Nie siedź w domu, przyjdź, podziel się swoim pomysłem z innymi może razem wprowadzimy go w życie dla dobra nas Wszystkich !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W imieniu Rady Rodziców:
Marek Psuty- Przewodniczący Rady Rodziców
Ewa Krakowiak- uczestniczka warsztatów dla Rodziców w Wałbrzychu

 

Reklamy