Rzecznik praw ucznia

Pani Lucyna Stuczyńska

Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać do Rzecznika w sali nr 21
na każdej przerwie międzylekcyjnej

Reklamy