Projekt Ekologia

Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

Projekt został objęty honorowym patronatem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Panią mgr Beatę Pawłowicz.

Informacje podstawowe:

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne

Oczekiwanym efektem jego wdrożenia jest wyedukowanie ucznia jako osoby świadomej zjawisk ekologicznych i przyrodniczych, rozumiejącej procesy kształtowania środowiska oraz posiadającej umiejętności praktyczne do wykorzystania tej wiedzy i jej wdrożenia.

Cele szczegółowe Projektu to:

 1. Modyfikacja programów nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pod kątem możliwości realizacji projektów ekologicznych (powiązanie efektów nauczania różnych przedmiotów, praktyczne wykorzystanie wiedzy, prowadzenie eksperymentu, badań, analiz z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy i technologii ICT).
 1. Wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.
 1. Opracowanie i testowe prowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu zorientowanego na wiedzę o środowisku naturalnym człowieka (Program „3 żywioły – woda, ziemia, powietrze”.

Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy niezbędne pomoce dydaktyczne do jego realizacji, dodatkowe godziny na zajęcia dla uczniów , możliwość współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Nauczyciele realizujący program zostali przeszkoleni w ramach projektu. Odbyły się również szkoleniowe wyjazdy studyjne dla nauczycieli do Partnera Niemieckiego i obozy naukowe dla uczniów organizowane przez Uniwersytet Wrocławski.


Co to znaczy zdrowo się odżywiać?

             Na zajęciach uczniowie zajmowali się rolą podstawowych składników pokarmowych w odżywianiu człowieka. Część zajęć odbywała się w pracowni chemicznej, w której zaopatrzeni w niezbędne odczynniki wykrywali je w różnych produktach spożywczych.

Uczniowie przygotowywali również prezentacje multimedialne dotyczące wartości energetycznej, składników pokarmowych, przeprowadzali analizę wartości odżywczych i kalorycznych drugiego śniadania, wykonywali doświadczenia oraz przedstawiali prezentacje związane z białkiem, skrobią i cukrami prostymi. Podczas kolejnych zajęć wykonywali piramidy zdrowego żywienia.

Uczniowie obliczali swoje współczynniki BMI, poznali wpływ diet na zdrowie oraz zagrożenia zdrowia i życia wynikające z niewłaściwego odżywiania się. Zajęli się również bulimią i anoreksją.

Ważną częścią zajęć było zdobycie umiejętności odczytywania informacji zawartych na opakowaniach produktów spożywczych. Jedna z grup miała praktyczne zajęcia w jednym ze sklepów w Świerzawie.

Wielką atrakcją na zajęciach było przyrządzenie zdrowych przekąsek z owoców i warzyw.

opiekun Łucja Olszanicka


 WYCIECZKA DO JICZYNA

          Dnia jedenastego maja 2013 roku odbyła się wycieczka z projektu „Ekologia” do Jiczyna do Czech. Cały dzień mieliśmy idealnie zaplanowany.

         Na początku przewodnik pokazał nam skocznię narciarską. Następnie weszliśmy do Bożkowskich Jaskiń Dolomitowych. Tworzą one labirynt podziemnych korytarzy i szczelin, położonych niegłęboko pod powierzchnią ziemi. Charakterystyczne dla nich są krzemienne gzymsy i listwy wystające ze ścian i stropów, co w udostępnionych jaskiniach stanowi wyjątkowy wystrój. W niektórych szczelinach znajdują się również nacieki, które oprócz klasycznych kształtów tworzą ciekawe, ekscentryczne formy. Jednak najpiękniejsze okazały się podziemne jeziorka z przeźroczystą niebieskozieloną wodą. Okolice jaskiń oraz podziemne pomieszczenia są objęte prawem ochrony przyrody. Po całym dniu atrakcji mieliśmy czas wolny, podczas którego zobaczyliśmy wiele ciekawych aut. Przewodnik w drodze powrotnej do domu powiedział nam śmieszne słowa po czesku i zadał kilka wesołych zagadek. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem, kiedy usłyszeliśmy poprawne odpowiedzi.

         Pomimo tego, że wróciłam bardzo zmęczona do domu, podziwianie widoków było tego warte. Teraz kolejną wycieczkę mogę zaliczyć na listę udanych!

K.D


Wręczenie nagród w konkursie

27 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów konkursu na najciekawszą prezentację problemu badawczego w ramach projektu „Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metoda projektu”, organizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. W pięknej oprawie Muzeum Mineralogicznego na ulicy Kuźniczej we Wrocławiu – Dziekan Wydziału wręczył nagrody uczestnikom konkursu za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrodzeni otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na uroczystość przybyli reprezentanci (uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół) zwycięskich szkół. Po uroczystym wręczeniu nagród i odebraniu gratulacji, wszyscy udali się do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego na zwiedzanie Wieży Matematycznej, Auli Leopoldina i Muzeum Uniwersyteckiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji konkursu w roku 2013.

Nagrodzone prezentacje:
szkoły podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie (wideo)
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie (prezentacja / wideo)
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu (prezentacja)

szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Gimnazjum w Żmigrodzie (prezentacja)
II miejsce – Gimnazjum w Świerzawie (prezentacja)
III miejsce – Gimnazjum w Sułowie (prezentacja)

szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – EZN Technikum nr 10 we Wrocławiu (prezentacja)
II miejsce – XV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu (prezentacja)
III miejsce – XIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (prezentacja)

 

Wyniki konkursu na najciekawszą prezentację problemu badawczego w ramach projektu „Projekt Ekologia”

w roku szkolnym 2012/2013 szkoły gimnazjalne

Nazwa szkoły Nr grupy Suma punktów Miejsce
Gimnazjum w Żmigrodzie 1 316 1
Gimnazjum w Świerzawie 290 2
Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu 1 288 3
Gimnazjum w Żmigrodzie 2 277 4
Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu 2 276 5
Gimnazjum w Czarnym Borze 2 276 6
Gimnazjum w Złotoryi 2 260 7
Gimnazjum w Złotoryi 1 219 8

 

Komisja w składzie:

 1. Lucyna Zygmunt, Gimnazjum nr 24 we Wrocław
 2. Roksna Knapik, Karkonoski Park Narodowy
 3. Krystyna Kaczorowska, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 4. Grzegorz Społowicz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wyniki konkursu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dnia 14.06.2012 Komisja Konkursowa oceniła prezentacje grup projektowych zgłoszonych szkół, zgodnie z przyjętymi kryteriami w konkursie na najciekawszą prezentację problemu badawczego w ramach projektu „Projekt Ekologia”, organizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. W opinii jurorów wszystkie nadesłane prace były bardzo interesujące i w ciekawy sposób przedstawiały wybrane problemy badawcze. W załączniku przedstawiamy wyniki konkursu.

Z poważaniem
Krzysztof Moskwa
Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Komisja w składzie:

 1. Lucyna Zygmunt, Gimnazjum nr 24 we Wrocław
 2. Roksana Knapik, Karkonoski Park Narodowy
 3. Krystyna Kaczorowska, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 4. Grzegorz Społowicz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 


 

 

Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu.

W ramach zrealizowanego w partnerstwie podmiotów:

 • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. zo.o.,
 • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska,
 • SGS EKO-Projekt Sp. z o.o.,
 • Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH.

projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, od 1 września 2011 roku w Gimnazjum w Świerzawie został wdrożony interdyscyplinarny program edukacyjny. Celem programu było rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów.

Ze względu na olbrzymie możliwości wykorzystania wiedzy z różnych przedmiotów, program poświęcony był nauce o środowisku naturalnym człowieka. Efektem wdrożenia jest wyedukowanie ucznia, który potrafi stawiać hipotezy i dobierać narzędzia do ich sprawdzenia oraz będzie rozumiał procesy i zjawiska ekologiczne, a zdobyte umiejętności praktyczne pozwolą mu rozwijać się w innych obszarach wiedzy i aktywności. Gimnazjum w Świerzawie otrzymało realizowało innowacyjny program wraz z obudową metodyczną, niezbędne pomoce dydaktyczne do jego realizacji oraz dodatkowe godziny na zajęcia dla uczniów.

W ramach realizacji innowacyjnego programu nauczania nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, otrzymaliśmy szeroki dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Uczniowie brali udział w zajęciach otwartych, organizowanych specjalnie dla nich przez Uniwersytet Wrocławski, a najbardziej aktywni – w obozach naukowych, również organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski. Udział w Projekcie był dobrowolny.

Reklamy