Festiwal recyklingu

Gazeta Złotoryjska nr 46 (758)

skan_gazeta_zlotoryjska nr 46 (758)

e-piastowska

Gimnazjum w Świerzawie w roku szkolnym 2012/2013 realizowała projekt pod nazwą „Plastik, puszki, papier, szkło, czyli recykling na wesoło”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Kampanii „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków, Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna Etap I „ finansowanej ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

W ramach projektu zostały ogłoszone konkursy z nagrodami dla uczniów szkoły i ich rodzin, była prowadzona kampania informacyjna na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz została zorganizowana akcja sprzątania połączoną z selektywną zbiórką odpadów.

Efektem ekologicznym prowadzonych w ramach projektu działań jest wzbudzenie wśród mieszkańców gminy poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez systematyczne segregowanie śmieci oraz zwiększenie świadomości na temat nowego prawa odpadowego.

Pobierz: Ulotkę informacyjną dla mieszkańców (PDF)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu z odpadami wejdź na serwis:

www.smiecenieodpada.pl oraz www.facebook.com/smiecenie.odpada

Reklamy