Plan lekcji

PLAN LEKCJI
od 23.01.2017r.

 

PONIEDZIAŁEK
Klasa I A I B
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j. polski 12 fizyka 18
2 historia 23 biologia 13
3  j.angielski  22 j. polski 12
4  wf wf
5  matemat. 28 religia 7
6  godz.wych 28 godz.wych 22
7  świetlica 27 j. angielski 22
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 fizyka 11 historia 23 wf  –
2 matemat. 11 chemia 27 j. polski 12
3 wf  – wf  – matemat. 11
4 j.polski 12 religia 7 informat. 18
5 język obcy 23/22/21 język obcy 23/22/21 język obcy 23/22/21
6 godz.wych 11 godz.wych 21 godz.wych 13
7 geografia 28 matemat. 8 wych.rodz. 6
Klasa III A III B  III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j. polski 20 chemia 27 wf  –
2  fizyka 18 j. angielski  22 j. polski 20
3 chemia 27 historia 23 fizyka 18
4 geografia 8 wos 6 matamat. 11
5 matemat. 8 j.polski 12 12 technika 18
6 godz.wych 23 godz.wych 8 godz.wych 6
7
WTOREK
Klasa I A I B
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  matemat. 28 historia 23
2  biologia 13 j.polski 12
3 zaj. artyst. 6 matemat. 28
4  j. niemiecki  21 zaj. artyst. 6
5 j. polski 12 technika 18
6  wych.rodz 6 geografia 8
7  religia 7 j. niemiecki 21
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  wych.rodz 6 biologia 13 j. polski 12
2  historia 23 fizyka 11 geografia 28
3 matemat. 11 j.polski 12 wf  –
4  wf  – matemat  8 matamat. 11
5 język obcy 7/22/21 język obcy 7/22/21 język obcy 7/22/21
6  język obcy 7/22/21 język obcy 7/22/21  język obcy 7/22/21
7  wf/ świetl.  – wf/świetl. świetlica 27
Klasa III A III B  III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j.polski 20 chemia 27 matemat. 11
2 chemia 27 j.niem. 7 j.polski 20
3 j.angielski 21 historia 23 wf
4 j. niem. 7 j. polski 12 edb 18
5  matemat. 8 biologia 13  wych.rodz 6
6 wf wf chemia 27
7  edb 18 matemat. 8 j.angielski 22
ŚRODA
Klasa I A I B
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  informat. 18 j. polski 12
2 j.angielski 22 matemat. 28
3  matemat. 28 j.niem. 21
4  muzyka 6 matemat. 28
5  wf wf
6  religia 7 j.angielski 22
7  j.polski 12 religia 7
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  chemia 27 matemat. 8  fizyka 11
2  matemat. 11  j.polski 12  chemia 27
3  j.polski 12  informat. 18  matemat. 11
4  j.obcy 2/22/21  j. obcy  2/22/21  j. obcy 2/22/21
5  j.obcy 23/22/21  j. obcy  23/22/21  j. obcy 23/22/21
6  geografia 28  historia 23  j. polski 12
7  wf/świetl.  wf/świetl.  historia 23
Klasa III A III B  III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j. polski 20  j.niem. 2  historia 23
2  historia 23  edb 18  j. polski 20
3  matemat. 8  j.angielski 22  chemia 27
4  religia 7  j.polski 12  geografia 8
5  zaj.artyst. 6  matemat.  8  religia 7
6  wf  wf  wos 6
7  wos 6  biologia 13  j. niem. 21
CZWARTEK
Klasa I A I B
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j.polski 12  historia 23
2  fizyka 18  matemat. 28
3  historia 23  muzyka 6
4  wf  wf
5  matemat. 28  j.polski 12
6  j.angielski 22  j.niem. 21
7 j. niem. 21  świetlica 6
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  religia 7  geografia 28  biologia 13
2  historia 23  wos  6  fizyka  27
3  informat. 18  religia  7  matamat. 27
4  matemat. 27  j.polski 12  geografia 28
5  j. obcy 6/22/21  j. obcy 6/22/21  j. obcy 6/22/21
6  j. polski 12  matemat. 8  wf
7  wf  –  wf  religia  7
Klasa III A III B  III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j. polski 20  fizyka 18  zaj.artyst. 6
2  biologia 13  religia 7  j. polski 20
3  j.angielski 21  j. polski 12  biologia 13
4  j.niem. 6  matemat. 8  religia 7
5  wf  wf  matemat. 27
6  matemat. 28  j. niem. 6  wf
7  matemat. 8  chemia 27  j.angielski 22
PIĄTEK
Klasa I A I B
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  geografia 8  wych.rodz 6
2  technika 18  matemat. 28
3  matemat. 28  j.polski 12
4  j. polski 12  informat. 18
5  j. niem. 21  j.angielski 22
6  wf  wf
7  świetlica  28  świetlica 23
Klasa IIA II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  biologia 13  chemia 27  matemat. 11
2  matemat. 11  matemat. 8  j. polski 12
3  fizyka 11  wych.rodz  6  historia 23
4  wos 6  wf  religia 7
5  j. polski 12  geografia 28  wos 6
6  religia 7  fizyka 11  chemia 27
7  chemia 27  j. polski 12  wf
Klasa III A III B  III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1  j.polski 20  technika 18  historia 23
2  historia 23  zaj. artyst. 6  j. polski 20
3  technika 18  geografia 8  biologia 13
4  biologia 13  matemat. 8  j. niem. 21
5  wf  wf  matemat. 11
6  j.angielski 21 j.polski 12  j.angielski 22
7  religia 7 j. angielski 22  wf

 

Reklamy