10.02.2015 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w piątej edycji konkursu ekologicznego „Fundusz Naturalnej Energii”. Jego organizatorami był GAZ – SYSTEM i Fundacja Nasza Ziemia. Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy, którego celem jest dofinansowanie projektów związanych z proekologicznymi działaniami.

W V edycji konkursu zgłoszono 21 projektów. 11 najlepszych pomysłów zostało nagrodzonych grantami przyznanymi na ich wdrożenie, 3 są z Dolnego Śląska. W gronie nagrodzonych znalazł się projekt  Gimnazjum w Świerzawie „Z pomocą bioróżnorodności”, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Celem projektu jest podtrzymywanie środowiska naturalnego poprzez ochronę gatunków ptaków przed wyginięciem, organizację konkursu wiedzy wśród gimnazjalistów, nabycia przez uczniów umiejętności obserwacji, dokumentowania i opisywania przyrody, dostrzegania jej piękna i uwieczniania w postaci fotografii. Koordynatorem projektu jest Pani Łucja Olszanicka.

1-11707

1-11710Fot. DUW

REGULAMIN-SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Zgłoszenia do konkursu do Pani Krystyny Lewandowskiej.

Termin konkursu: 2 marca 2015 r., 5-6 godzina lekcyjna, sala nr 20

Kariera bez granic

Posted: 9 Luty 2015 in Aktualności

6 lutego 2015r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w prezentacji w ramach projektu „Kariera bez granic” dotyczącej poznania i przygotowania do podjęcia decyzji związanej z wyborem ścieżki kształcenia zawodowego. Spotkanie dla uczniów i nauczycieli poprowadziła pani Ewa Miłuch-Szewczyk, która opowiadała młodzieży jak wygląda ścieżka kariery zawodowej. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących wyborów ścieżki zawodowej i poznali metody wspomagające taki wybór.

Realizatorzy projektu pozostawili w szkole poradnik-publikację pt. „Transgraniczna Orientacja Zawodowa – polsko-niemiecki poradnik dla nauczycieli”, który umożliwia nauczycielom i uczniom poznanie i przygotowanie się do podjęcia decyzji związanej z wyborem ścieżki kształcenia zawodowego. Poradnik zawiera konieczne informacje o kształceniu zawodowym, branżach strategicznych oraz koniecznych umiejętnościach i kompetencjach kluczowych w Euroregionie Nysa.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Regulamin Konkursu Czytelniczego ze znajomości treści lektur

Eliminacje szkolne –  11 lutego  2015 r. ( środa )

Regulamin Konkursu Literacko- Czytelniczego

Termin złożenia prac do 02.03.2015 r.

Zgłoszenia do konkursów u nauczycieli-polonistów.

Tęga głowa

Posted: 5 Luty 2015 in Aktualności

Zapraszamy uczniów do udziału w V Szkolnym Konkursie Matematycznym „Tęga głowa”.
Konkurs odbędzie się we wtorek 10 lutego 2015 r. o godz. 9.50 (trzecia lekcja) w sali nr 27.
Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda-niespodzianka.

Zapisy do konkursu prowadzi Pani Alina Murdza.

RF3wnaE6Szanse

Obrazek  —  Posted: 4 Luty 2015 in Aktualności

Zebranie rodziców

Posted: 4 Luty 2015 in Aktualności

Dyrektor Gimnazjum w Świerzawie zaprasza rodziców uczniów na zebranie, które odbędzie się w dniu
10 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 16.30

PLAN LEKCJI od 02.02.2015

Posted: 30 Styczeń 2015 in Aktualności

PLAN LEKCJI
od 02.02.2015 r.

PONIEDZIAŁEK
Klasa I A I B I C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.polski 20 matematyka 8 matematyka 28
2 matematyka 8 j.polski 20 fizyka 18
3 fizyka 18 muzyka 6 j.angielski 21/22
4 technika 18 j.angielski 21/22 j.polski 20
5 plastyka 6 historia 23 j.niemiecki 21
6 zaj.art. 6 j.niemiecki 21 geografia 8
7 wf dz./św.chł  2 wf dz./św.chł  2 świetlica  2
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21
2 wos 6 biologia 13 religia 7
3 j.polski 12 religia 7 matematyka 28
4 wf wf geografia 28
5 geografia 28 j.polski 12 informatyka 18
6 religia 7 geografia 28 j.polski 12
7 chemia 27 świetlica  7 świetlica  7
Klasa III A III B III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 biologia 13 technika 18 j.polski 12
2 matematyka 28 matematyka 27 j.ang/j.niem 22/21
3 j.polski 20 biologia 13 matematyka 8
4 wos 6 religia 7 geografia 8
5 geografia 8 wf wf
6 wf chemia 27 biologia 13
7 świetlica  21 j.polski 12 historia 23
WTOREK
Klasa I A I B I C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j. polski 20 technika 18 matematyka 28
2 historia 23 matematyka 8 wf
3 muzyka 6 geografia 8 technika 18
4 informatyka 18 j.angielski 21/22 j.polski 20
5 matematyka 8 j.polski 20 historia 23
6 wf wf muzyka 6
7 wf. dz./św. ch  2 wf. dz./św. ch  2 zaj. art. 6
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.niem/j.ang 21/22 j.niem/j.ang 21/22 j.niem/j.ang 21/22
2 matematyka 28 chemia 27 wf
3 historia 23 fizyka 27 j.polski 12
4 j.polski 12 matematyka 28 fizyka 27
5 religia 7 j.polski 12 matematyka 28
6 biologia 13 chemia 27 historia 23
7 j.niem/j.ang 21/22 j.niem/j.ang 21/22 j.niem/j.ang 21/22
Klasa III A III B III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 historia 23 chemia 27 biologia 13
2 j.polski 20 j.polski 12 j.niem/j.ang 21/22
3 biologia 13 j.niem/j.ang 21/22 j.polski 20
4 wf historia 23 matematyka 8
5 wf zaj. art. 6 edu.bezp. 18
6 j.niem/j.ang 21/22 edu.bezp. 18 fizyka 28
7 religia 7 świetlica  23 świetlica  28
ŚRODA
Klasa I A I B I C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.polski 20 historia 23 informatyka 18
2 biologia 13 j.angielski 22/21 plastyka 6
3 j.angielski 22/21 biologia 13 matematyka 27
4 matematyka 8 j.polski 20 j.angielski 22/21
5 geografia 8 fizyka 18 religia 7
6 j.niemiecki 21 matematyka 8 j.polski 20
7 wf chł/św. dz.  7 wf chł/św. dz.  7 świetlica  7
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 chemia 27 zaj.art. 6 matematyka 28
2 geografia 28 historia 23 chemia 27
3 informatyka 18 religia 7 wos 23
4 matematyka 27 j.polski 12 geografia 28
5 historia 23 matematyka 28 j.polski 12
6 j.polski 12 informatyka 18 religia 7
7 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21
Klasa III A III B III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.ang 2gr/św 1gr 22 biologia 13 religia 7
2 religia 7 fizyka 18 matematyka 8
3 matematyka 28 j.polski 12 j.polski 20
4 edu.bezp. 18 wf wf
5 j.polski 20 wf wf
6 j.ang 1gr 22 matematyka 28 chemia 27
7 chemia 27 świetlica  28 świetlica  8
CZWARTEK
Klasa I A I B I C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.polski 20 fizyka 18 matematyka 28
2 matematyka 8 j.polski 20 wf
3 j.angielski 22/21 religia 7 j.polski 20
4 fizyka 18 matematyka 8 j.angielski 22/21
5 wf wf religia 7
6 wf wf biologia 13
7 religia 7 świetlica  21 świetlica  6
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21
2 matematyka 27 historia 23 wf
3 j.polski 12 matematyka 28 zaj.art. 6
4 wf wf fizyka 27
5 zaj.art. 6 j.polski 12 historia 23
6 fizyka 27 wos 23 j.polski 12
7 świetlica  12 fizyka 28 chemia 27
Klasa III A III B III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 wf dz/chł św. chemia 27 j.polski 12
2 matematyka 28 j.ang/j.niem 22/21 technika 18
3 technika 18 historia 23 matematyka 8
4 historia 23 j.polski 12 zaj.art. 6
5 j.polski 20 matematyka 27 j.niem/j.ang 21/22
6 zaj.art. 6 religia 7 j.ang/j.niem 22/21
7 świetlica  22 wf wf chł/św dz  23
PIĄTEK
Klasa I A I B I C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.polski 20 matematyka 8 fizyka 18
2 historia 23 informatyka 18 wf
3 matematyka 8 j.polski 20 wf
4 j.angielski 22/21 religia 7 historia 23
5 religia 7 plastyka 6 j.polski 20
6 godz.wych. 23 godz. wych. 8 godz.wych. 6
7 świetlica  2 zaj.art. 6 matematyka 28
Klasa II A II B II C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 j.polski 12 geografia 28 biologia 13
2 matematyka 27 matematyka 28 wf
3 fizyka 27 j.polski 12 wf
4 wf wf j.polski 12
5 wf wf matematyka 28
6 godz. wych. 21 godz. wych. 27 godz.wych. 13
7 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21 j.ang/j.niem 22/21
Klasa III A III B III C
Lekcja Przedmiot Sala Przedmiot Sala Przedmiot Sala
1 wf chł/św dz j.ang 2 gr/św 1 gr 22 chemia 27
2 j.polski 20 j.polski 12 matematyka 8
3 fizyka 18 j.ang 1gr/j.niem 2gr 22/21 religia 7
4 matematyka 28 geografia 8 j.polski 20
5 j.niem/j.ang 21/22 matematyka 27 historia 23
6 godz.wych. 28 godz. wych. 12 godz.wych. 20
7 chemia 27 świetlica  8 wf dz./św ch  20

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powyższe materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i w założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

plakat

W dniu 13.01.201 r. uczennice Gimnazjum w Świerzawie w składzie: Mariola Gnatek, Katarzyna Bała, Laura Bober, Anna Słomka, Klaudia Jamrozy, Nikola Gall, Sylwia Nita, Kinga Młynarska, Karolina Dyzio, Aleksandra Grzeszykowska wraz z Panią Małgorzatą Bober uczestniczyły w rozgrywkach piłki siatkowej w Złotoryi w ramach „Gimnazjady 2014/2015„. Mecze rozgrywano w 2 grupach, systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie w wyniku sportowej rywalizacji drużyna Gimnazjum w Świerzawie zajęła I miejsce w turnieju uzyskując awans do kolejnego etapu rozgrywek.

Wyniki:

Gimnazjum w Świerzawie 2:0 Gimnazjum ZSO w Złotoryi
Gimnazjum w Świerzawie 2:0 Gimnazjum w Wilkowie

FINAŁ:

Gimnazjum w Świerzawie 2:1 Gimnazjum w Złotoryi

Klasyfikacja drużyn:

I m. – Gimnazjum w Świerzawie
II m. – Gimnazjum w Złotoryi
III m. – Gimnazjum w Złotoryi ZSO
IV m. – Gimnazjum w Pielgrzymce
V m. – Gimnazjum w Zagrodnie
VI. – Gimnazjum w Wilkowie

dyplom_sport