O szkole

GIMNAZJUM W ŚWIERZAWIE

Gimnazjum w Świerzawie powstało w 1999 r.  Mieści się w budynku przy ulicy Reymonta. Do 2004 r. działała również w niej Szkoła Podstawowa nr 1.

W roku szkolnym  2015/2016 w Gimnazjum w Świerzawie uczy się 169 uczniów z następujących miejscowości – Świerzawa, Jurczyce, Nowy Kościół, Krzeniów, Sokołowiec, Rząśnik, Lubiechowa, Stara Kraśnica, Podgórki, Dobków, Rzeszówek, Biegoszów, Sędziszowa.

PROJEKTY EDUKACYJNE ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

„Ocalić od zapomnienia”

Gimnazjum w Świerzawie, w ramach konkursu ekologicznego „Fundusz Naturalnej Energii”, zrealizowała projekt  „Ocalić od zapomnienia”. Organizatorami konkursu jest GAZ – SYSTEM i Fundacja Nasza Ziemia. Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy Świerzawa, w szczególności wśród młodzieży. Relacje z przeprowadzonych działań będą publikowane na stronie internetowej szkoły.


Gimnazjum w Świerzawie w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyła w projekcie pn.: „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Złotoryjskim – pilotażowe wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli”.LOGOTYP

                                                                   „Ocenianie kształtujące nie wymaga zmian w
procesie nauczania, ale w dotychczasowych
przyzwyczajeniach! „
– D. Sterna

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie złotoryjskim-pilotażowe wsparcie rozwoju szkół i placówek”. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele uczestniczą w cyklu szkoleń-warsztatów poświęconych ocenianiu kształtującemu.

Ocenianie kształtujące jest sposobem pracy nauczycieli i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się uczniów.

Dzięki temu można:

– modyfikować dalsze nauczanie i uczenie się,

– dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im się uczyć.

W ocenianiu kształtującym niezbędnym elementem są cele podawane w języku ucznia, co niesie ze sobą korzyści nie tylko dla ucznia, ale również dla nauczycieli, bo uczniowie będą wiedzieć:

– po co uczą się określonych treści?

– do czego to im się przyda?

– jak wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności w przyszłości?

Gdy mają świadomość celów są  lepiej zmotywowani do pracy, chętniej angażują się w wykonywanie zadań i biorą większą odpowiedzialność za swoją naukę.

Dzięki celom lekcji nauczyciele:

– skupiają się na istotnych treściach nauczania i wiedzy mającej zastosowanie,

– racjonalnie planują zajęcia z uczniami,

– kontrolują proces uczenia się uczniów i jego efekty,

– czuwają nad ukierunkowanym przebiegiem lekcji.

W praktyce oceniania kształtującego nauczyciel planuje każdą lekcję z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczniów i na ich podstawie określa nowe cele nauczania i uczenia się. Jest to bardzo ważny element konstruktywistycznego nauczania. Wszystko, co uczeń może powiązać z wiedzą, którą już posiada, jest dla niego znacznie łatwiejsze do zrozumienia. Nowa wiedza „wiąże” mu się z czymś znanym.

 Tekst – Elżbieta Gadomska


 

Uczniowie Gimnazjum w Świerzawie w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyli w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

na własne kontoW roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum w Świerzawie jest realizowany program  edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto“. Celem programu jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

 Pozostałe projektu edukacyjne realizowane w Gimnazjum w Świerzawie:

 • Oszczędzając z wyobraźnią- spełniasz marzenia
 • Śniadaniowa moc, prawda czy fałsz?
 • Gdzie sięgają nasze korzenie?
 • Ocalić od zapomnienia,
 • Żyj smacznie i zdrowo
 • Mądre żywienie, zdrowe pokolenie
 • Jakimi środkami wyrazu posługujemy się w różnych typach przedstawień teatralnych?
 • Ekonomia na co dzień
 • Szkoła globalna
 • Solidarna szkoła
 • Akademia wynalazców.

dyp43


 

dyp21

dyp35


 

dyp37


cyber


dyp31


Gimnazjum w Świerzawie posiada certyfikat „Szkoła z klasą”

Reklamy