Orientacja zawodowa

Uczniów klas III w najbliższych tygodniach będą dokonywać ważnych wyborów do jakiej szkoły składać podania.
Poniżej przedstawiamy

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 1 Składanie podań przez kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej od 30 maja do 26 czerwca 2014r.
 2 Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów od 27 do 30 czerwca 2014r.
 3 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych do 3 lipca 2014r.
 4 Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów do 7 lipca 2014r.
 5 Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie 4. do 8 lipca 2014r.
 6 Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze 8 lipca 2014r.
 7 Składanie dokumentów do szkół przeprowadzających drugi nabór od 8 lipca do 10 lipca 2014r.
 8 Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły po II naborze do 11 lipca 2014r.
 9 Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosiła się odpowiednia liczba kandydatów do 29 sierpnia 2014r.

 


 

15 października uczniowie klas I, a 27 października 2014r. rodzice uczestniczyli w programie profilaktycznym „Noe”. Program „Noe” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej. Nie była to prelekcja – uczniowie jako uczestnicy byli jednocześnie współrealizatorami programu – odgrywali role i scenki, opowiadali i własnych doświadczeniach. Konstrukcja programu pozwoliła na bardzo osobiste przeżywanie spotkania przez młodzież, a także przez ich rodziców. Program to odpowiedź na problemy współczesnego pokolenia – dlaczego następuje wzrost spożycia alkoholu przez młodzież?, dlaczego zmniejsza się liczba abstynentów wśród nastolatków?, dlaczego obniża się wiek inicjacji alkoholowej?. Program „Noe” to jedno z działań wobec uczniów realizowane w ramach zadań profilaktyczno-wychowawczych.

Program został sfinansowany przez Miejsko-Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerzawie.

Tekst – Elżbieta Budziłko-Gadomska


 9 kwietnia 2014r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego z PODN w Złotoryi „Stres przed egzaminem”.


 Rodzice i uczniowie trzecich klas gimnazjalnych uczestniczyli 31 marca 2014r. się Targach Szkół. Na targach gościliśmy: Zespół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcące ze Złotoryi, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych z Jeleniej Góry, Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych z Rakowic Wielkich. Przedstawiciele szkól ponadgimnazjalnych przedstawili ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny, jak również dorobek szkoły.


Pomocą w wyborze dalszej drogi kształcenia uczniom klas III poświęcone są prezentacje szkół ponadgimnazjalnych, które odbywają się w gimnazjum. Odwiedziły nas już: Zespół Szkół z Lubomierza, Zespół Szkół Zawodowych ze Złotoryi, Zespół Szkół Turystyczno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespół Szkół Licealno-Zawodowych Nr 2 z Jeleniej Góry, Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych z Rakowic Wielkich. Każda ze szkół przedstawia swoją ofertę edukacyjną 2014/15.


 

Koniec marca to czas, w którym uczniowie klas III wyjeżdżają do szkól ponadgimnazjalnych na Drzwi Otwarte. W tym roku 30 uczniów wyjechało 28 marca do Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi. Dzień Otwarty Szkół był okazją do poznania oferty edukacyjnej 2014/2015, zwiedzenia bazy dydaktycznej, spotkania z dyrektorem, nauczycielami i uczniami.


 

Reklamy