Samorząd uczniowski


Władze i skład Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

 

Przewodnicząca Katarzyna Rakowska   
Zastępca Przewodniczącej Patrycja Ochab
II zastępca przewodniczącej Daria Guzowska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Rafał Wolski


ROK SZKOLNY 2016/2017
Dokumenty do pobrania:

 


 ROK SZKOLNY 2014/2015

Kolorowe przebrania, świetna muzyka i godziny dobrej zabawy – tak można podsumować  Karnawałowy Bal Maskowy w Szkolnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym,w którym wzięli udział w dniu 12 lutego 2015 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Świerzawie. Bogaty program zabaw i konkursów sprawił, że żaden uczestnik  się nie nudził. Młodzież  wystąpiła w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach. Spośród uczestników zabawy wybrano najciekawsze przebrania. Na wszystkich zgromadzonych czekał  poczęstunek w postaci ciasteczek, pączków, ciepłej herbatki czy kawy. Była to doskonała zabawa, a jednocześnie lekcja prawdziwej integracji z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie cieszyli się, ze mogą przynieść chwilę radości, zadowolenia oraz uśmiechu na twarzy podopiecznym Szkolnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. Wspólna  zabawa dzieci pełnosprawnych i dzieci specjalnej troski  zawsze przynosi obustronne korzyści.  W ramach  spotkań integracyjnych uczniowie uczą się wzajemnej przyjaźni. Uczą się samodzielności i decydowania o sobie. Tak więc integracja to stworzenie „normalnych” relacji wśród dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. O zadowoleniu i radości jaką niesie taka integracja niech świadczą poniższe zdjęcia.

 Krystyna Lewandowska

foto1


 


 

30 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Bała, Katarzyna Drozdek, Anna Słomka, Kaja Smoleń, Klaudia Jamrozy, Łukasz Marzec, Piotr Sekuła pod opieką Krystyny Lewandowskiej uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Starostę Powiatu Złotoryjskiego i Stowarzyszenie Semper Avanti „Potrzeby młodzieży w moim powiecie”. Konferencja realizowana była w ramach projektu „Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Celem konferencji było odświeżenie katalogu potrzeb i problemów młodzieży oraz wybranie radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Młodzież pracowała metodą Open Space. Uczestnicy mieli możliwość zaproponowania tematów do dyskusji oraz zadecydowania, na które tematy chcą rozmawiać. To co nurtuje młodych ludzi , to przede wszystkim brak miejsc, w których młodzież mogłaby się spotkać , podyskutować. Kolejnym problemem, nad którym dyskutowali uczestnicy, to aktywność młodzieży w środowisku lokalnym. Te i inne tematy zostaną przedstawione na obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląski przez radnego wybranego na konferencji.

Tekst: Pani Krystyna Lewandowska

10366005_702974563132164_4218252643987826992_n

Obraz_162


W dniu 10 października odbyła się miła dla społeczności naszej szkoły uroczystość – Ślubowanie członków nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ślubowanie przyjęła pani dyrektor Romana Kaszubowska.

Oto tekst ślubowania:

 ŚLUBOWANIE

Oświadczam, że w dniu 10 października złożyłam ślubowanie następującej treści: Przyjmując tak zaszczytną funkcję przewodniczącej zarządu Samorządu Uczniowskiego pragnę zapewnić, że będę: – godnie reprezentować społeczność naszej szkoły, -sumiennie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, – dawać dobry przykład postaw uczniowskich, – w każdej sytuacji być dobrym kolegą i uczciwym uczniem, – być kulturalnym człowiekiem.                 

Pani dyrektor wręczyła członkom nowego zarządu akty nadania: Na podstawie paragrafu 24 pkt. 6 rozdział V Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Świerzawie po przeprowadzonych wyborach do zarządu samorządu uczniowskiego w dniu 30.09.2014 i uzyskaniu największej liczby głosów powierzam Katarzynie Bale – funkcję przewodniczącej zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Świerzawie w roku szkolnym 2014/2015 Annie Słomce funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącej zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Świerzawie w roku szkolnym 2014/2015

Karolinie Dyzio funkcję drugiego zastępcy przewodniczącej zarządu Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Świerzawie w roku szkolnym 2014/2015

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Krystyna Lewandowska


Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez przedstawicieli  poszczególnych klas w obecności  członków Samorządu Uczniowskiego. 2. Od wyniku losowania nie ma odwołania. 3. Wynik losowania będzie wywieszony na tablicy Samorządu Uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim. 4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz. 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a jego numerek zostanie wylosowany, to traci możliwość wykorzystania go. 6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z: – odpowiedzi ustnej na ocenę; – pisania niezapowiedzianej kartkówki. 7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka. 8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z: – pisania zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek; – wykonywania prac domowych; – aktywnego udziału w lekcji; – wykonywania obowiązku dyżurnego klasowego. 9. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.


OBWIESZCZENIE SZKOLNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 października 2014 r. o wynikach wyborów do zarządu samorządu szkolnego przeprowadzonych w dniu 30 września 2014 r.

Na podstawie pkt 4 REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkolna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedstawicieli do zarządu samorządu uczniowskiego przeprowadzonych w dniu 30 września 2014 r. Rozdział 1. Dane ogólne 1. Wybory przeprowadziła:     Szkolna Komisja Wyborcza; Na podstawie protokołu wyników głosowania Szkolna Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania 1) liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 212 2) do urn wrzucono 177 kart do głosowania; 3) z urn wyjęto 177 kart do głosowania, 4) liczba kart nieważnych wyniosła – 0 5) liczba kart ważnych wyniosła – 177 6) frekwencja wyborcza wyniosła 83%; 9) liczba głosów nieważnych wyniosła – 0 10) liczba głosów ważnych oddanych – 177 Głosy ważne oddane na kandydatów

Lp. Imiona i nazwiska kandydatów i kandydatek Liczba oddanych głosów
1. Katarzyna Bała 127
2. Jakub Baran 3
3. Karolina Dyzio 20
4. Ptak Jakub 8
5. Wiktoria Rzeszut 11
6. Anna Słomka 104
7. Sara Szuba 18
8. Szymon Ziemian 10

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej KAROLINA Jaworska Członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej: 1.. Katarzyna Drozdek

  1. Nikola Gall
  2. Bartek Gudzowski
  3. Piotr Sekuła
  4. Lukasz Marzec
  5. Krystyna Lewandowska
  6. Lucyna Stuczńska

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


 

W Gimnazjum w Świerzawie wielkie poruszenie. Uczniowie przygotowują się do wyborów zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ich pierwszym działaniem było przystąpienie do projektu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos”, którego celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU. Uczniowie za pośrednictwem platformy internetowej mają możliwość korzystania z dodatkowych materiałów pomocniczych, publikowania aktualności oraz podsumowania wyborów  ( www.wybory.ceo.org.pl ).

Nikola Gall, Karolina Jaworska, Bartosz Gudzowski, Łukasz Marzec,Katarzyna Drozdek, Piotr Sekuła to osoby, które czuwają nad organizacją wyborów. Postarali się, by każdy zapoznał się z ordynacją wyborczą. Sporządzili listy wyborców, listy kandydatów. Wydrukowali karty do głosowania, przygotowali lokal wyborczy.

Od 22 września trwa kampania wyborcza. W szkole pojawiły się plakaty promujące kandydatów. Klasa IIIc zorganizowała apel, na którym wystąpili kandydaci, przedstawiając swój program wyborczy. Każdy słuchał z przejęciem ich propozycji. Kogo wybiorą uczniowie? Okaże się to już 30 września.

W związku z wyjazdem klas I na zieloną szkołę, za zgodą przewodniczącej komisji wyborczej Karoliny Jaworskiej, klasy te głosowały już w piątek. Po głosowaniu urna wyborcza została zaplombowana i komisyjnie zabezpieczona w szafie pancernej.

Zapraszamy wszystkich uczniów na wybory.


KALENDARZ WYBORCZY DO RADY SAMORZĄDU Uczniowskiego

w Gimnazjum w Świerzawie

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2014 R.

Data wykonania czynności wyborczych: Treść czynności wyborczych:
do dnia 12 września 2014 r. Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej
do dnia 19 września 2014 r. Termin zgłaszania kandydatów do Rady SU
20 września 2014 r. ogłoszenie przez Szkolną Komisję Wyborczą informacji o zarejestrowanych kandydatach do Rady Samorządu Uczniowskiego
20-29 września 2014 r. Czas trwania kampanii wyborczej.
29 września 2014 r Zakończenie kampanii wyborczej
30 września 2014 r. Głosowanie w godz. 8.00 – 11.00

  ZAŁĄCZNIKI

Reklamy