Rada rodziców

Wyraź swoją opinię
e-mail: rodzicegimnazjum@wp.pl

zaproszenie

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Bardzo cieszymy się, że nauczyciele z Gimnazjum w Świerzawie podejmują szereg działań w zakresie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI czego przykładem jest zrealizowany projekt edukacyjny „W PRZYSZŁOŚĆ SIĘ WYBIERAMY z EKONOMIĄ WYGRYWAMY”. Jesteśmy przekonani, że zrealizowany zakres merytoryczny pozwoli lepiej przygotować się naszym dzieciom do wkroczenia w dorosłość.

         Ze swojej strony wspieramy realizację w/w projektu chociażby poprzez dofinansowanie wyjazdów uczniów na zajęcia laboratoryjne na wrocławskich uczelniach, przygotowanie poczęstunków podczas konkursów, zajęć czy gali wręczania nagród. Zapraszamy także uczniów na wycieczki do firm prowadzonych przez rodziców po to, aby poznały zawody w ich okolicy, zapoznały się z trudami prowadzenia własnej działalności.

         Zatem teraz i w przyszłości nauczyciele i dzieci zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie: „Razem możemy więcej!”

Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Psuty


 

• Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.
• Szkoła Współpracy oznacza także to, że na co dzień rodzice i uczniowie mają wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują.

Drodzy Państwo !
W ramach projektu „ Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, w którym uczestniczy nasza szkoła, zapraszamy Wszystkich Rodziców, Opiekunów do wzięcia udziału w organizowanej Debacie na temat: „Współpraca w naszej szkole”.

Debata odbędzie się w Gimnazjum w Świerzawie w dniu 31 marca 2014 roku o godzinie 15.30
Orientacyjny czas trwania debaty: 1h 30 minut

Temat debaty: Co powinno się zmienić, aby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej szkole”?

Scenariusz Debaty
Celem debaty będzie przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy ?
Jak wygląda współpraca w naszej szkole – tzn. jak przedstawiają się relacje między trzema grupami: uczniów, rodziców, nauczycieli ?
W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę, tzn.: czy mamy jakikolwiek wpływ na jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp. ?
Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów w związku z tym – oczekujemy?
Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? Inaczej co nas w szkole np.: irytuje, przeszkadza, drażni …
Co należałoby w pierwszej kolejności zmienić, poprawić, itp.?

 Debata
• Wspólne otwarcie tzw. „skrzynki pomysłów szkoły współpracy”, odczytanie wszystkich złożonych w niej propozycji.
• „BURZA MÓZGÓW” – każdy uczestnik debaty zgłasza wszystko, co mu przyjdzie do głowy na temat: „Co powinno się zmienić w naszej szkole, żeby poszczególne grupy chciały się włączyć/angażować we wspólne działania na rzecz szkoły”.
• Dyskusja, wymiana konstruktywnych poglądów, opinii, wspólne refleksje
• Zebranie konkretnych pomysłów/informacji od uczestników debaty, wspólna ich analiza i obiektywna ocena …
• PODSUMOWANIE – sporządzenie notatki z przebiegu debaty, a w niej wnioski, uwagi i rekomendacje.

Masz pomysł na polepszenie działania naszej szkoły …???

Nie siedź w domu, przyjdź, podziel się swoim pomysłem z innymi może razem wprowadzimy go w życie dla dobra nas Wszystkich !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W imieniu Rady Rodziców:
Marek Psuty- Przewodniczący Rady Rodziców
Ewa Krakowiak- uczestniczka warsztatów dla Rodziców w Wałbrzychu

 

Reklamy