Koncepcja pracy Gimnazjum w Świerzawie

Zmierzamy do tego, aby nasza szkoła była:

przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez stworzenie

warunków gwarantujących bezpieczeństwo i zaufanie,

twórcza, czyli zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia,

otwarta na potrzeby dzieci, na zmiany zachodzące wokół,

autonomiczna– stanowiąca placówkę oświatową o własnym stylu pracy,

zintegrowaną z lokalną społecznością oraz ze środowiskiem przyrodniczym.

 

SZKOLNY PROGRAM  WYCHOWAWCZY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014/2015

 SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI BEZPIECZNA SZKOŁA

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ W  RAMACH   SZKOLNEGO  PROGRAMU WSPIERANIA  UZDOLNIEŃ  I  ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM W ŚWIERZAWIE W ROKU  SZKOLNYM  2014/2015

Reklamy