Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2015 r.

Ferie zimowe 01 lutego – 14 lutego 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 24 – 29 marca 2016 r.

Egzamin gimnazjalny

Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.

Reklamy