Doradztwo zawodowe

Posted: 5 czerwca 2018 in Uncategorized

Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych od marca do maja 2018r. uczestniczyli w zajęciach, programach z doradztwa zawodowego. Na terenie szkoły odbywały się indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Legnicy, zajęcia warsztatowe „I co dalej gimnazjalisto” i „Stres przed egzaminem” z doradcami zawodowymi z PODN w Złotoryi. Uczniowie wyjechali na Drzwi Otwarte do Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi i Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Szkoły ponadgimnazjalne przedstawiały swoje oferty edukacyjne uczniom na terenie szkoły. Byli to przedstawiciele szkół z: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, Zespołu Rzemiosł Artystycznych, „Handlówkę” z Jeleniej Góry, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznego z Rakowic. 25 kwietnia odbyły się Targi Szkół Ponadnimnazjalnych. Gościliśmy siedem szkół ze Złotoryi, Jeleniej Góry i Rakowic, które przedstawiły uczniom i rodzicom ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

  1. 01.06.2018r. -20.06.2018r. -składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
  2. 22.06.2018r. -26.06.2018r.-uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnejo o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  3. 13.07.2018r. – godz. 10.00. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
  4. Do 17.07.2018r. – wydanie kandydatowi z listy osób zakwalifikowanych skierowania na badanie lekarskie.
  5. Od 13.07.2018 do 25.07.2018r. -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – o ile nie zostały one złożone wcześniej.
  6. 26.07.2018r.-godz. 11.00. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc

IMG_20180424_110335IMG_20180425_171407IMG_20180424_101720

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.