2015/2016

Zestawienie projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2015/16:

1. „Przerwa na zdrowie” – Alicja Szapował, Małgorzata Bober.
2. „Samorządy mają głos” – Krystyna Lewandowska.
3. „A to Polska właśnie … współczesny patriotyzm” – Krystyna Lewandowska.
4. „PoczytajMy” – Krystyna Lewandowska.
5. „Czy fizyką można się bawić?” – Joanna Obora.
6. „Szkolne koło przedsiębiorczości” – Piotr Melnarowicz, Romana Kaszubowska.
7. „Co wiemy o krajach niemieckojęzycznych” – Lucyna Stuczyńska.
8. „Osiągnięcia cywilizacyjne pozaeuropejskich ludów starożytnych” – Elwira Szlucho.
9. „Unia Europejska, a tożsamość narodowa” – Dorota Drozdek.
10. „Podróż po Europie pełna satysfakcji” – Alina Murdza.
11. „W komunii z Bogiem. Jakie znasz formy zorganizowanej pomocy bliźniemu. Co zyskujemy pomagając innym” – Małgorzata Zalińska.
12. „Dlaczego niemiecka motoryzacja odnosi tak wiele sukcesów? „– Joanna Pastwa.
13. „Perełki, które mamy, ale ich nie znamy czyli osobowości mojej miejscowości” – Barbara Dyka.
14. „Jak żyć … Problemy świata nastolatków oczami Wiesławy Szymborskiej” – Ewa Nita.
15. „Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?” – Anna Wieczorek.
16. „Jakie ślady historii odnajdujemy w Świerzawie” – Anna Wieczorek.
17. „Korona Pogórza Kaczawskiego” – Rafał Wolski.
18. „Jak uwodzą nas reklamy?” – Zofia Fiks.
19. „Północ-Południe, czy naprawdę tak bardzo się różnią?” – Natalia Murdza.

Reklamy